moshaver.sabz
courses academy 1

قبولی در کنکور

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
685000 تومان
شروع کنید
یا

آیا از الان برای کنکور شروع کنم می توانم موفق شوم یا نه؟
روش برخورد صحیح با مشکلات چگونه است
آیا در سال کنکور می توانید از لذت های کم برای رسیدن به رفاه بیشتر بگذرید؟